Szervezés

RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEENDŐK

Rendezvények igénylése

 1. Minden jövő évi HNJE rendezvényt le kell jelenteni a megadott határidőig az adott évben.
 1. A lejelentett rendezvények feltüntetésre kerülnek a honlapon.
 1. Módosítás csak kifejezetten indokolt esetben kérhető.

Bíró kikérése

 1. A Helyi szervezetek (HSZ) e-mailben jelzik a Központi Iroda felé, hogy az adott rendezvényt megtartják és kérik a bíró kikérését. Kérjük a bíró pontos nevét és nemzetiségét feltüntetni!
 1. A HNJE a MEOESZ-től kéri ki a bírókat és kizárólag FCI bírói jogosítvánnyal rendelkező bírókkal dolgozik, továbbá kizárólag az FCI/SV bírók által kiadott eredményeket fogadja el.
Amennyiben külföldi bírót kér a HSZ, úgy a MEOESZ az érintett ország kennel klubján keresztül kéri ki a bírót.
SV bíró esetében a HNJE Központi irodájának kérésére a MEOESZ az SV-n keresztül intézi a bíró kikérését. A HSZ-eknek figyelni kell a határidőkre: 8 héttel a rendezvény előtt: 150 Euró – ezen belül: 300 Euró
 1. A HNJE értesíti a HSZ-t a bíró kikérésének visszaigazolásáról.

A rendezvényfelelős

 1. A rendezvényfelelős kötelessége a feltételek biztosítása. (a szabályzatnak megfelelő felszerelések, segédek, segítő személyzet megléte, mikrochip ellenőrzéséhez szükséges leolvasó, stb.).
 1. A rendezvényfelelős nem vesz részt a saját rendezvényén. (Nem vizsgázhat, és nem lehet bíró, nem lehet segéd. A rendezvényösszesítőn ezért kérjük, az aláírásoknál figyeljenek!)
 1. Munkavizsga, TSZ/Körung legalább 4 kutya nevezése esetén tartható meg.
 1. A BH vizsgán indulásra jogosító korhatár: 15 hónap, az IPO vizsgán 18 hónap.
 1. A korhatár ellenőrzését és a kutya azonosítását kérjük szigorúan betartatni!
 1. A bíró/segéd díját és útiköltségét a rendezvény végén haladéktalanul teljesíti a részére.

 Dokumentáció

 1. A rendezvény napján a résztvevők adják le a kutya származási lapját (vagy másolatát) és a teljesítményfüzetét a szervezőknek. (Német juhászkutya esetében a sorszámozott, HNJE által kiadott teljesítményfüzet megléte preferált.)
 1. A rendezvény végén minden résztvevő – így a sérülés miatt megszakított, visszalépő, vagy diszkvalifikált, vagy eredménytelen munkát végző kutya is – kerüljön felvezetésre a rendezvényösszesítőre!
 1. A rendezvényösszesítőn a kutya összes ismert adata kerüljön felvezetésre, különös tekintettel az azonosíthatóságra!

 Aláírások

 1. A kitöltött bírálati lapokat, a Rendezvényösszesítőt, valamint a teljesítményfüzetbe, származási lapra bevezetett eredményeket a bírálatot végző bírók írják alá.
 1. Amennyiben másik bíró bírálta a BH-t, úgy az ő részükre külön példányt kell kitölteni.
 1. Amennyiben több bíró bírálta az IPO ágazatait, úgy a Rendezvényösszesítőt a vezető bíró („C” ágazat) írja alá.
 1. TSZ/Körung és kiállítás esetében kérjük a külön e célra készült nyomtatvány használatát.
 1. A Rendezvényösszesítőt a rendezvény felelősének is alá kell írnia, aki ezáltal felelőssé válik az abban szereplő adatok helyességéért.

Iratok megküldése

 1. Munkavizsga esetén az eredeti bírálati lapokat és a Rendezvényösszesítőt a programot követő 10 napon belül meg kell küldeni a MEOESZ Központi Irodája részére, valamint a Rendezvényösszesítőt a HNJE Központi Iroda e-mailjére, és az info@ovsb.hu e-mail címre.
 1. A munkavizsga eredeti bírálati lapjainak kiadása a felvezetők részére jelenleg nem lehetséges. (Az utóbbi időben igény merült fel a bírálati lapok felvezetők részére történő kiadásával kapcsolatban. Javasolni tudjuk további szabályozásig, hogy a rendezvényszervezők szkenneljék be a lapokat és tegyék elérhetővé a nevezők részére, vagy küldjék meg nekik elektronikus úton. A felvezető részére megengedhető, hogy a rendezvény végén fotót készítsen a saját bírálati lapjáról.)
 1. TSZ/Körung esetén az eredeti összesítő és az eredeti bírálati lapok, kiállítás esetén az eredeti összesítő és a katalógus egy példányát a HNJE Központi Irodájába kérjük megküldeni. (1675 Budapest Pf. 124.)

Díjak

 1. A HSZ a rendezvényekkel kapcsolatban a HNJE részére 10 napon belül köteles megfizetni a szükséges díjakat. A díjak összegét az aktuális Díjszabás tartalmazza:
 • bíró kikérésének díja,
 • regisztrációs illeték minden felvezetett kutya után,
 • Körung esetén a körung bizonyítvány díja.
 1. A HNJE Központi Irodája nem teljesíti a HSZ bíró kikérését mindaddig, amíg az előző rendezvény díjai nem rendezettek a HSZ részéről.