GYIK

Új belépő tag

Ami szükséges hozzá: Belépési nyilatkozat kitöltése, és megküldése mailen és az eredetit a HNJE postacímére: HNJE 1675 Budapest Pf. 124. http://hnje.hu/letoltesek/dokumentumok/

Éves tagsági díj átutalása - OTP Bank, 11717009-20043599

Díjszabás

Törzskönyvezés

Az a tenyésztő, akinek a fedeztetés napján a tulajdonában van az anyakutya, vagy bérli a tenyészszukát.

Kan és szuka kutyánál is a tenyésztésbe vétel ideje: 20 hónap.

A fedeztetés napja nem lehet ennél korábbi, korhatár előtti párosításokból származó kölykökre NEM adható ki törzskönyv!

Az alombejelentéshez szükséges iratok és a fedeztetési jegy is letölthető a MEOESZ honlapjáról. Ügyintézés

A törzskönyvezés díját legkésőbb az alombejelentő lap leadásakor a MEOESZ felé kell rendezni. Fizetési módok: 1. MEOESZ Pénztára

2. Banki átutalás MEOESZ-nek (Budapest Bank (forint alapú): 10102086-09723300-01000009

  • fedeztetési igazolás eredeti példánya

  • mikrochip regisztrációs nyomtatvány (A4 formátum) a beragasztott matricákkal

  • szülők törzskönyvi másolatának valamennyi oldala (átírva a tulajdonos nevére, pontos dátum és aláírások! )

  • tenyésszemle/körung bírálati lap másolata

  • kiállítási eredmény másolata

  • munkavizsga igazolás másolata (teljesítmény füzet,vagy Vizsgabizonyítvány, BH vizsga is!)

  • tenyészszuka bérlése esetén szükséges a tenyésztési jog átruházási kérelem és a tenyésztési jogról lemondó nyilatkozat nevű dokumentumok csatolása

A fedeztetést követő 3 napon belül az alábbi online űrlapon mindenképp jelentsék be a fedeztetés megtörténtét:

Fedeztetés bejelentése

Az alom bejelentésénél kizárólag az eredeti fedeztetési igazolást fogadjuk el!

Ezért célszerű eleve két példányt kitölteni: egyet a szuka tulajdonosa megkap és lead az alombejelentésnél, és a kan tulajdonosánál is maradjon eredeti.

Az alombejelentő nyomtatványt és a Mikrochip regisztrációs lapot. Az állatorvos az iratokat pecsételi és aláírja, egyúttal ellenőrzi az almot és igazolja, hogy a kölykök a szükséges védőoltást megkapták.

Az állatorvosnak kell kitöltenie és aláírnia a mikrochip behelyezésekor!

Minden esetben a tenyésztő kötelessége az alom mikrochippel ellátása, melyet egy állatorvos ültet be az alom összes kutyájába, és ez az állatorvos igazolja ennek a tényét.

Erre a nyomtatványra kell BERAGASZTANI (!) a chipmatricákat. Tollal kitöltött chipszámok nem megfelelőek, kizárólag a beragasztott matricákat fogadjuk el, mert ezek alkalmasak a digitális feldolgozásra.

A fedeztetés napjáig megszerzett eredmények vehetők figyelembe.

Az SV által készített törzskönyveken feltüntetik a kutyák tenyészszemle/körung bírálatát.

A MEOESZ a HNJE Tenyésztési Szabályzatának megfelelően az FCI bíróknál szerzett eredményeket fogadja el. A német SV bírók egyben FCI bírók is, így az általuk kiadott eredmények elfogadhatók.

Mindkét estben ki kell tölteni a "tenyésztési jog átruházási kérelem" című dokumentumot és a "szerződés egy szuka bérléséről a tenyésztéshez" című dokumentumokat, majd ezeket is csatolni kell az alombejelentő laphoz.

Igen, a kölykök származási lapjának megérkezéséig is lehet rendezvényre nevezni a kutyát, a mikrochip szám alapján az egyedi azonosítás elvégezhető.

Ha az alomban 8-nál több kölyök kerül törzskönyvezésre. Az alombejelentő második oldalán a dajkakutya igénybevételéről szóló részt pontosan ki kell tölteni, valamint meg kell jelölni, hogy mely kölyök vagy kölykök voltak a dajkakutyánál.

Az egyesület Tenyésztési Felügyelője Truszka Zsolt: +36707706740 A törzskönyvezés ügyintézését folytató vezetőségi tag: Bíró Zsolt - birozsolt01@t-online.hu

1. A kan és a szuka tulajdonviszonyai rendezettek legyenek. 2. A kutyák az adott országban honosítva legyenek. 3. A fedeztetési jegyet az arra jogosult állítsa ki és írja alá. 4. Az alombejelentő iratok mindenhol alá legyenek írva és az állatorvos által pecsételve. 5. A mikrochip bejelentő lapra BERGASZTANI KELL a chip azonosító csíkját, nem tollal beírni! 6. CSAK MÁSOLAT kell a szülők dokumentumairól! Eredeti iratok megküldéséért és őrzéséért felelősséget nem vállalunk!